Söderarms fyr- och lotsplats genom tiderna

Ett stort antal människor har under århundradenas lopp passerat Söderarm på väg till eller från Stockholm. Det har rört sig om och rör sig om stora kryssningsfartyg, färjor, lastfartyg för att inte tala om alla fritidsbåtar eller motorbåtar som passerar Söderarm, huvudsakligen under den ljusa årstiden. Samtidigt kan man konstatera att väldigt få har någon kunskap om Söderarm eller om den skärgård, som ligger söder om Söderarm. Ännu färre har sökt sig till Söderarm och Söderarmsskärgården. Det beror sannolikt på att det under långa tider gällt ett landstigningsförbud på själva huvudön Torskär och några andra för försvaret viktiga öar i närheten. Denna bok har tillkommit på initiativ av Anngret Andersson. Hon har också varit aktiv med att ordna med finansieringen och med att anvisa personer som jag har kunnat intervjua om livet på Söderarm igår och idag. Det har varit betydelsefullt för mig vid författandet av denna bok. Ett särskilt kapitel handlar om dessa personer.

450:-

Beställ här

Aktuella böcker