Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719

Sommaren 1719 ödelades stora delar av den svenska Ostkusten, från Norrrköping i söder till trakterna av Gävle i norr, av den ryske tsaren Peter den Stores galärflotta. Sammanlagt 130 galärer och ett hundratal mindre farkoster skeppade över 26 000 man, infanteri och kavalleri till den svenska kusten.
De brände och härjade i över fem veckor.
Sju städer, tio järnbruk, ett femtiotal slott och herresäten och cirka 500 gårdar och många byar brändes ner. Folket - de som kunde - flydde inåt landet och de flesta kreatur fick lämnas åt sitt öde eller bli ryssarnas byte och försörjning.

450:-

Beställ här

Aktuella böcker