Roslagens skärgård igår och idag

Läs om skärgårdens historia från istiden till idag. Läs om jägarna, fiskarna,båtbyggarna och fiskarbönderna i Roslagen och dess skärgård, bebyggelsen, byarna, fyrarna, kyrkorna, slotten och herresätena, och om frikyrkorörelsen, spritsmugglingen, pensionaten och båtvarven.
Läs också om båtarnas utveckling, Rysshärjningarna sommaren 1719 och försvarets utveckling från Gustav Vasas tid till idag och mycket annat.
Fler än 200 målningar och bilder, alla i färg !
En praktbok. 225 sidor. Pris 450 kr.

450:-

Beställ här

Aktuella böcker