Från Ivan den förskräcklige till Putin den förskräcklige

Krig och andra konflikter har i nära 500 år under långa tider kännetecknat relationerna mellan Sverige och Ryssland/Sovjetunionen. Det sista kriget var Finska kriget 1808–1809, men under 1900-talet har frivilliga svenska officerare och soldater stridit mot ryssar i finska inbördeskriget/frihetskriget 1917–1918, vid Estlands frigörelse 1918–1921, under finsk/ryska vinterkriget 1939–1940 och fortsättningskriget 1941–1944.

Hansakatastrofen 1944.

Efterkrigstiden har präglats av ett flertal allvarliga konflikter såsom Baltutlämningen 1946, nedskjutningen av Catalinan och DC 3:an 1952, Wennerströmaffären 1963, Berglingaffären 1974, ubåtskränkningarna under lång tid, annekteringen av Krim och ett stort antal andra affärer eller konflikter. I denna bok finns alla dessa konflikter skildrade och rikt illustrerade. Den svenska utrikespolitiken under parollen alliansfrihet i fred och neutralitet i krig har, som läsaren kommer att finna, satts på hårda prov och ifrågasatts eller underkänts från flera håll. 208 sidor. Pris: 450 kr.

450:-

Beställ här

Aktuella böcker